Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Η πρόσβαση στη bellamoda.gr, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες, ακολουθούν τους παρακάτω όρους χρήσης. 
Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, είστε σύμφωνοι με όλους τους όρους χρήσης, κανονισμούς και όλων των μελλοντικών αλλαγών 
τους που γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν πραγματοποιείτε συχνές αγορές από την bellamoda.gr, είστε υποχρεωμένοι 
να ανατρέχετε συχνά στους όρους χρήσης και να ενημερώνεστε για αυτούς. Η bellamoda.gr μπορεί να τροποποιεί τους όρους χρήσης 
και κανόνες χωρίς να είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τους επισκέπτες / πελάτες του.


ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κάθε  παραγγελία που εκτελείται στη bellamoda.gr, υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 
Όλες οι παραγγελίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Οι Χρόνοι αποστολής μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την διεύθυνση αποστολής του πελάτη. 
Η bellamoda.gr δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις αποστολών που σχετίζονται με προβλήματα των μεταφορικών εταιρειών ή courier.
Η bellamoda.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αποστολών που οφείλονται σε κακοκαιρίες, ανωτέρα βία ή σε μεσολάβηση τρίτων παραγόντων.
Σε κάθε παραγγελία που εκτελεί κάθε πελάτης, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν.
Η bellamoda.gr δέχεται πληρωμές με 1)Τραπεζική κατάθεση 2)Πιστωτική κάρτα 3)Αντικαταβολή 

Όταν κάνετε μια παραγγελία δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, 
ότι είστε ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η bellamoda.gr παρέχει εγγυήσεις για όλα τα προϊόντα που διαθέτει. Ελέγχει πάντα τα προϊόντα πριν από κάθε αποστολή για τυχόν προβλήματα.
Σε περίπτωση που παραλάβετε ελλατωματικό προϊόν, η bellamoda.gr είναι υποχρεωμένη να σας αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση.
Αν υπάρχουν φθορές σε προϊόντα που έχουν προκληθεί από κακή χρήση ή δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης για κάθε προϊόν, τότε η bellamoda.gr
δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι στον πελάτη ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της φθοράς.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων. Η ακύρωση μπορεί να γίνει είτε μέσω της 
bellamoda.gr είτε τηλεφωνικός στο 6986997870.

Μπορείτε να τροποποιήσετε μια παραγγελία εφόσον αυτή δεν έχει εκτελεστεί. Μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω της bellamoda.gr  είτε τηλεφωνικός στο 6986997870.